آموزشبیشتر

آموزش

بخش هفتم: صبر در مصیبت از باب بهداشت روانی در قرآن

به گزارش بابرکت از فارس، پیگیر بحث بهداشت روان در قرآن ادامه میدهد: رهسپاری به سوی خدا باید پروازی باشد به طرف معبود؛ پس باید صبر پیشه کرد. خدا می‌فرماید: «و ما حتماً شما را به چیزی از ترس، گرسنگی، کاهش مال‌ها و کسان و میوه‌ها می‌آزماییم و به شکیبایان مژده بده کسانی که چون […]

نوشته تست بخش آموزش ۳

توکل به خدای متعال، یکی دیگر از راه‌های رسیدن به آرامش روانی است. از آیات متعدد قرآن کریم به دست می‌آید که توکل جستن به خدای متعال، کنشی مؤمنانه است و تو گویی غیرمؤمنان هرگز توان توکل ندارند! عبارت «وَ عَلَى اللَّهِ فَلْیَتَوَکَّلِ الْمُؤْمِنُونَ» در هفت آیه از قرآن کریم،‌ ذکر شده است. توکل به […]

نوشته تست بخش آموزش ۲

توکل به خدای متعال، یکی دیگر از راه‌های رسیدن به آرامش روانی است. از آیات متعدد قرآن کریم به دست می‌آید که توکل جستن به خدای متعال، کنشی مؤمنانه است و تو گویی غیرمؤمنان هرگز توان توکل ندارند! عبارت «وَ عَلَى اللَّهِ فَلْیَتَوَکَّلِ الْمُؤْمِنُونَ» در هفت آیه از قرآن کریم،‌ ذکر شده است. توکل به […]

نوشته تست بخش آموزش

این نوشته فقظ جهت تست می باشد در بخش آموزش

بخش ششم: توکل مومنانه در باب بهداشت روانی از منظرقرآن

در ادامه بهداشت روانی بابرکت به نقل از فارس در باب ششم توکل مومنانه را اینگونه آورده است: توکل به خدای متعال، یکی دیگر از راه‌های رسیدن به آرامش روانی است. از آیات متعدد قرآن کریم به دست می‌آید که توکل جستن به خدای متعال، کنشی مؤمنانه است و تو گویی غیرمؤمنان هرگز توان توکل […]

اخباربیشتر

عکس های ارسالی کاربرانبیشتر